Om niet te veel in herhaling te vallen wil ik eerst verwijzen naar mijn vorige artikel over Dropshippen en het ‘snel rijk worden’. Toen gaf ik ook al aan dat het legaal is, maar dat de beelden die geschetst worden niet overeenkomen met de werkelijkheid.

Nu heeft ook het landelijke nieuws (NOS), dit opgepakt en gekeken naar het Dropshippen en de cursussen die worden aangeboden. Om het makkelijk te maken volgt hierbij een korte samenvatting:

Dropshippen is legaal, cursussen verkopen om te leren dropshippen is ook legaal. De cursussen die worden aangeboden zijn handig om de basics te leren, maar zijn eigenlijk het geld niet waard voor de informatie die je krijgt (alle informatie kan je namelijk gewoon gratis op Youtube vinden). Het belangrijkste punt uit het stuk van de NOS is nogwel dat de reviews van de cursussen van bijvoorbeeld Joshua Kaats, Boyd Hoek en Juan Ria meestal niet positief zijn. Maar wanneer er een link in staat naar die cursus zijn ze vaak wel positief. Dat is heel logisch, want de persoon die de review schrijft krijgt geld, een commissie, als mensen via die link de cursus gaan volgen. Dus dan wil je het natuurlijk wel aantrekkelijk laten lijken.

Mijn complimenten richting de NOS, omdat ze hiermee een stap in de goede richting zetten om (vooral jongeren) te behoeden van het onnodig aankopen van ‘formules’ om snel rijk te worden. Hopelijk leert ook de jeugd dat snel rijkworden bijna niet kan en dat er normaliter hard werk en doorzettingsvermogen voor nodig is.